Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2572 A3b Teoriat ja metodit: harjoituskurssi 4 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan taideteoksia ja visuaalista kulttuuria omaksumiensa menetelmien pohjalta. Hän hallitsee analyyttisen kirjallisen esityksen muodot ja kykenee valikoimaan kuhunkin aihepiiriin sopivat lähestymistavat.

Sisältö

Taidehistorian eri tutkimusmenetelmien ja näkökulmien soveltaminen essein ja analyysiharjoituksin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoituskursseille otetaan ensisijaisesti pääaineopiskelijoita. Mikäli tilaa on, myös sivuaineopiskelijat voivat suorittaa ko. opintojakson kurssimuotoisesti.

Toteutustavat

Harjoituskurssi järjestetään keväällä 2017. Kohdan voi suorittaa myös itsenäisesti. Lisätietoa jakson vastuuhenkilöltä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeistus ja kirjaluettelo: A3b – Teoriat ja metodit: harjoituskurssi, 4 op (TAHI2572)

Harjoituskurssin tehtävä on antaa valmiuksia teosanalyysiin, jossa sovelletaan systemaattisia näkökulmia opiskelijan itsensä valitsemaan kuvataiteen, kuvakulttuurin tai arkkitehtuurin kohteeseen. Tulkintaa varten valitaan alla olevasta kirjalistasta artikkeleita tai kirja, jonka pohjalta valitaan kaksi tulkintamallia (esim. feminismi, psykoanalyysi tai jokin muu). Näitä kahta analyysimallia  sovelletaan valitun taideteoksen / kuvan rakennuksen jne. tulkintaan. Siis: yksi kohde-esimerkki, kaksi tulkintamallia.

Kirjoita n. 9-11 sivun essee valitsemalla artikkeleita tai teos seuraavasta listasta ja sovella kahta analyysimallia valitsemaasi aineistoon (kuva, tilateos, arkkitehtoninen kohde jne.).

Opintojaksosta vastaava opettaja/tentaattori: professori

Teoslista:
(tentaattorin kanssa voi sopia myös listan ulkopuolisista teoksista)

Johdatusta eri menetelmiin (käytä kumpaakin teosta sovelluksessa):

 • Schneider Adams, Laurie, The Methodologies of Art. 1996.
 • Rose, Gillian, Visual Methodologies. 2002.

Kuva ja medium:

 • Elo, Mika, Valokuvan medium. 2005. 
 • Rancière, Jacques, The Future of the Image. 2007.
 • Belting, Hans, Anthropology of Images: Picture, Medium, Body. 2001.

Feministinen näkökulma ja tilan problematiikka:

 • Saarikangas, Kirsi (toim), Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään. 1998. TAI Saarikangas, Kirsi, Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. 2006.
 • Heinämaa, Sara, Reuter, Martina, Saarikangas, Kirsi (toim.), Ruumiin kuvia: subjektin ja sukupuolen muunnelmia. 2001.

Taiteen sosiologinen tutkimus:

 • Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production. 1993, s. 1-141, 215-266.
 • Clunas, Craig, The Social History of Art. teoksesta Critical Terms for Art History, Second Edition. 1996, luku 31.

Kuva-analyysin eri lähestymistavoista:

 • van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey, Handbook of Visual Analysis. 2001.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.), Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. 2007.

Psykoanalyysi:

 • Rose, Jacqueline, Sexuality in the field of vision. 1986.
 • Fuller, Peter, Art and Psychoanalysis. 1983.
 • Sayers, Janet, Freud’s Art. Psychoanalysis Retold. 2007

Kieli, historia, tyyli:

 • Baxandall, Michael, Giotto and the Orators. 1971.
 • Iversen, Margaret, Alois Riegl: Art History and Theory. 1993.

Semiotiikka:

 • Danesi, Marcel, Of cigarettes, high heels, and other interesting things: an introduction to semiotics. 1999.
 • Moxey, Keith, The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics and Art History. 1994.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3a-b Teoriat ja metodit (Taidehistoria)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3a-b Teoriat ja metodit (Taidehistoria)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies