Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2176 A5g Itämeren alueen taide 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja Eeva Hallikainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskuvaa syvällisempi käsitys valitsemastaan Itämeren alueen taiteen aihepiiristä. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti opiskelemaansa aineistoa.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden avulla Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taiteen osa-alueisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely ja/tai luentokurssi.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Jakson voi suorittaa tenttimällä kirjalistan valikoimasta itse valittu kokonaisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itämeren alueen taide (TAHI2176)-jakson kirjallisuus

Yksi kirja korvaa pääasiassa 1-3 op. Sovi kirjapaketista opettajan kanssa. Voit tenttiä muutakin aihepiirin kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Alla olevan listan kirjallisuus on erityyppistä ja eri ajoilta. Lue valitsemasi kirjat analyyttisesti siten, että kiinnität kirjan sisällön ohella huomiota mm. seuraaviin asioihin: mistä näkökulmasta/näkökulmista kirjassa lähestytään aihetta, mihin tarkoitukseen kirja on tehty tai kenelle se on suunnattu, mihin se liittyy? Millaiseen lähdeaineistoon kirjassa tukeudutaan? Selvitä myös kirjan kirjoittaja(t) ja julkaisuajankohta.

Alm, Göran et al., Signums svenska konsthistoria 6. Barockens konst. Lund: Signum, 1997.

Blakesley, Rosalind P. (ed.) and Reid, Susan E., Russian Art and the West: A Century of Dialogue in Painting, Architecture, and the Decorative Arts. DeKalb, Ill: Northern Illinois University Press, cop. 2007.

Bird, Alain, A History of Russian painting. Oxford 1987.

Bremsa, Laila et al.: Latvijas Makslas Vesture. Riga 2004. English summary.

Cracraft, James, The Petrine Revolution in Russian Architecture. Chicago and London 1988.

Donnelly, Marian C., Architecture in the Scandinavian countries. Massachusetts 1992.

Ellenius, Allan (toim.), Baroque Dreams. Art and Vision in Sweden in the Era of Greatness. Uppsala 2003.

Gunnarsson, Torsten (org. comm.), A Mirrow of Nature. Nordic Landscape Painting 1840-1910. Statens Museum for Kunst. Copenhagen 2006.

Helme, Sirje & Kangilaski, Jaak, Viron taiteen historia. Pain. Virossa 2000.

Johannesson, Lena; Liepe, Lena; Jonsson Brander, Hedvig & Laine, Merit, Konst och visuell kultur i Sverige : före 1809. Stockholm : Signum, 2007.

Johannesson, Lena; Björk, Tomas; Lärkner Bengt; Eriksson, Yvonne & Mankell, Pia, Konst och visuell kultur i Sverige : 1810-2000. Stockholm : Signum, 2009.

Kalm, Mart, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Estonian 20th century architecture. Tallinn 2002.

Kalm, Mart (koostaja ja toimetaja), Eesti Kunsti ajalugu 5. 1900-1940. Tallinna: Eesti Kunstiakadeemia 2010. English summary.

Kent, Neil, The Triumph of Light and Nature. Nordic Art 1740-1940. London 1987.

Kļaviņš, Eduard (ed.), Art History of Latvia IV 1890-1915. Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art and Art History Research Support Foundation 2014.

Kodres, Krista (koostaja ja toimetaja), Eesti Kunsti ajalugu 2. 1520-1770. Tallinna: Eesti Kunstiakadeemia 2005. English summary.

Kodres, Krista (autorid), Eesti Kunsti ajalugu 6, osa 1. 1520-1770. Tallinna: Eesti Kunstiakadeemia 2013. English summary.

von Bonsdorff, Jan, Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters. Helsingfors 1993. (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja – Finska fornminnesföreningens tidskrift 99).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A5 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A5 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies