Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2570 Suomen taide: uudempi tutkimus 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemansa aihealueen keskeiset teemat ja osaa eritellä eri taidehistoriallisia näkökulmia jäsennellysti sekä verrata kriittisesti eri kirjoittajien näkemyksiä toisiinsa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää Suomen taidehistorian uudempaan tutkimukseen; se avaa systemaattisia näkökulmia suomalaiseen taidehistoriankirjoitukseen. Aihealueet ovat vapaavalintaisia. Ne voidaan tematisoida joko kronologisesti tai näkökulmakeskeisesti.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Esseen aiheesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan tenttiin kolme tutkimusta yhdestä aihealueesta. Tenttikirjojen saatavuus on hyvä tarkistaa kirjastoista ennen tenttiin ilmoittautumista. Kirjoista sovitaan professorin kanssa.

 

Kirkkoarkkitehtuuri ja muu varhainen arkkitehtuuri

Hiekkanen, Markus, The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku. A Systematic Classification and Chronology. 1994.
Hiekkanen, Markus
, Suomen kivikirkot keskiajalla. 2003. TAI Hiekkanen, Markus, Suomen keskiajan kivikirkot. 2007.
Pettersson, Lars
, Kaksikymmentäneljäkulmaisen ristikirkon syntyongelmia. 1978.
Gardberg, C. J.
, Åbo slott under den äldre Vasatiden. En byggnadshistorisk undersökning. 1959.

 

Kirkkotaide ja kirkkointeriöörit

Edgren, Helena, Mercy and Justice. Miracles of the Virgin Mary in Finnish Medieval Wall-Paintings. 1993.
Hanka, Heikki, Kirkkomaalauksen traditio ja muutos 1720–1880. Carl Fredrik Blom murrosajan maalarina. 1997.
Husso, Katariina,
Ikkunoita ikonien ja kirkkoesineiden historiaan: Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 1920–1980-luvuilla. 2011.
Mähönen, Reino, Kirkkomaalari Mikael Toppelius. 1975.
Pirinen, Hanna
, Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa. Pitäjänkirkon sisustuksen muutokset reformaatiosta karoliinisen ajan loppuun (1527–1718). 1996.
Räsänen, Elina
, Ruumiillinen esine, materiaalinen suku. Tutkimus Pyhän Anna itse kolmantena -aiheisista keskiajan puuveistoksista Suomessa. SMYA 116.  2009.
Vuolasto, Johanna, Pietismin kuva - ikkuna yksityiseen hengellisyyteen - Johann Arndtin opetukset pietistisen embleemin perustana. 2011.

 

1800-luvun taide

Ervamaa, Jukka, R. W. Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide. 1981.
Knuuttila, Seppo
, Gallen-Kallelan Väinämöiset. 1978 JA Reitala, Aimo, Suomi-neito: Suomen kuvallisen henkilöitymän vaiheet. 1983. (HUOM! Vastaavat siis yhdessä yhtä kirjaa.)
Konttinen, Riitta
, Totuus enemmän kuin kauneus. Naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla. Amélie Lundahl, Maria Wiik, Helena Westermarck, Helena Schjerfbeck ja Elin Danielson.  1991.
Kortelainen, Anna
, Albert Edelfeltin fantasmagoria. Nainen, "Japani" ja tavaratalo. 2002.
Koskimies-Envall, Marianne
, Vaurastuva kansakunta kuvina 1869– 1899. Arvid Liljelund, hänen laatukuvamaalauksensa, niiden todellisuuspohja ja vastaanotto. 1998.
Lukkarinen, Ville & Waenerberg, Annika
, Suomi-kuvasta mielenmaisemaan: kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. 2004.
Lukkarinen, Ville
, Albert Edelfelt ja Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat. 1996.
Lundström, Marie-Sofie
, Travelling in a Palimpsest: Finnish nineteenth-century painters’ encounters with Spanish art and culture. 2008.
Palin, Tutta
, Oireileva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat sääty- ja sukupuolihierarkian haastajina. 2004.
Reitala, Aimo
, Victor Westerholm. 1967.
Reitala, Aimo
, Werner Holmbergin taide. 1986.

 

1800-luvun arkkitehtuuri

Lukkarinen, Ville, Classicism and History. Anachronistic Architectural Thinking in Finland at the Turn of the Century. Jac. Ahrenberg and Gustaf Nyström. 1989.
Pöykkö, Kalevi, Das Hauptgebäude der kaiserlichen Alexander-Universität von Finnland. 1972.
Ringbom, Sixten, Stone, Style and Truth. The Vogue for Natural Stone in Nordic Architecture 1880–1910. 1987.
Ringbom, Åsa
, Societetshusen i storfurstendömet Finland. 1988.
Viljo, Eeva Maija
, Theodor Höijer. En arkitekt under den moderna storstadsarkitekturens genombrottstid i Finland från 1870-talet till sekelskiftet. 1985.
Wäre, Ritva
, Rakennettu suomalaisuus. Nationalismi viime vuosisadan vaihteen arkkitehtuurissa ja sitä koskevissa kirjoituksissa. 1991.

 

1900-luvun alun taide ja kuvakulttuuri

Aarras, Raimo, Edwin Lydén. Taidehistoriallisia tutkimuksia 5. 1980.
Anttonen, Erkki
, Kansallista vai modernia. Taidegrafiikka osana 1930-luvun taidejärjestelmää. 2006.
Kalha,
Harri, Ihme ja kumma. Surrealismia ja silmänlumetta 1900-luvun alun postikorttitaiteessa. 2012.
Kalha, Harri
, Tapaus Magnus Enckell. 2005.
Lindgren, Liisa
, Elävä muoto. Traditio ja modernisuus 1940- ja 1950-luvun suomalaisessa kuvanveistossa. Dimensio 1. Valtion taidemuseon tieteellinen sarja. 1996.
Lindgren, Liisa
, Monumentum. Muistomerkkien aatteita ja aikaa. Helsinki 2000.
Lintonen, Kati
, Valokuvallistettu luonto - I. K. Inhan tuotanto luonnon merkityksellistäjänä. 2011.
Lukkarinen, Ville
,
Piirtäjän maisema. Paikan kokeminen piirtämällä. 2015.
Sarajas-Korte, Salme, Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet. Tutkielma Suomen maalaustaiteesta 1891–1895. 1966.
Stewen, Riikka, Hugo Simberg – unien maalari. 1995.
Valkonen, Olli
, Maalaustaiteen murros Suomessa 1908–1914. 1973.
Vihanta, Ulla
, Unelmaton uni. Suomalaisen surrealismin filosofis-kirjallinen ja psykologinen tausta: Otto Mäkilän surrealistinen taide. 1992.

 

1900-luvun arkkitehtuuri

Connah, Roger, Finland: Modern Architectures in History. 2005.
Hakala-Zilliacus, Liisa-Maria
, Suomen eduskuntatalo kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon representaatio. 2002.
Heinonen, Raija-Liisa
, Funktionalismin läpimurto Suomessa. Suomen Rakennustaiteen Museo. 1986.
Korvenmaa, Pekka
, Innovation versus Tradition. The Architect Lars Sonck. Works and Projects 1900-1910. 1991.
Mäkinen, Anne
, Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926–1939. 2000.
Norvasuo, Markku
: Taivaskattoinen huone. Ylävalon tematiikka Alvar Aallon arkkitehtuurissa 1927-1956. 2009.
Saarikangas, Kirsi
, Model Houses for Model Families. Gender, Ideology and the Modern Dwelling. The Type-Planned Houses of the 1940s in Finland. 1993.
Saarikangas, Kirsi
, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. 2002.
Sarjakoski, Helena
, Rationalismi ja runollisuus. Aulis Blomstedt ja suhteiden taide. 2003.
Sarje, Kimmo
, Sigurd Frosteruksen modernin käsite. Maailmankatsomus ja arkkitehtuuri. 2000.
Suominen-Kokkonen, Renja
, The Fringe of Profession. Women as Architects in Finland from the 1890s to the 1950s. 1992.
Vuorinen, Juha
, Hyvinvointivaltion avoin muoto: Suomalaisen massakorkeakoulutuslaitosjärjestelmän arkkitehtoninen toteutus, tapausesimerkkinä Oulun yliopiston suunnittelu ja varhaiset rakennusvaiheet. 2005.

 

Modernismi - nykytaide

Erkkilä, Helena
, Ruumiinkuvia! Suomalainen performanssi-ja kehotaide 1980- ja 1990-luvuilla psykoanalyysin valossa. 2008.
Haapala, Leevi,
Tiedostumaton nykytaiteessa - Katse, ääni ja aika vuosituhannen taitteen suomalaisessa nykytaiteessa. 2011.
Johansson, Hanna
, Maataidetta jäljittämässä. Luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa 1970–1995. 2005.
Karjalainen, Tuula
, Uuden kuvan rakentajat. Konkretismin läpimurto Suomessa. 1990.
Kivinen, Kati, Toisin kertoen. Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan kuvan installaatiossa. 2013.
Kontturi, Katve-Kaisa
, Feminismien ristiaallokossa. Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä. 2006.
Kontturi, Katve-Kaisa,
 Following the Flows of Process: A New Materialist Account of Contemporary Art. 2012.
Kuusamo, Altti
, Kuvien edessä. Esseitä kuvan semiotiikasta. 1990.
Rossi, Leena-Maija
, Taide vallassa. Politiikkakäsityksen muutoksia 1980-luvun suomalaisessa taidekeskustelussa. 1999.
Rossi, Leena-Maija
, Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. 2002.
Ruohonen, Johanna,
Imagining a New Society: Public Painting as Politics in Postwar Finland. 2013.
Sakari, Marja
, Käsitetaiteen etiikkaa. Suomalaisen käsitetaiteen postmodernia ja fenomenologista tulkintaa. Dimensio 4. Valtion taidemuseon tieteellinen sarja. 2000.
Teittinen, Sanna
, Kohti lyyristä abstraktionismia. Anitra Lukanderin 1950-luvun modernismi. 2009.
Vänskä, Annamari
, Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. 2006.
Willner-Rönnholm, Margareta
, Konsten eller Livet. Elever inskrivna vid Åbo ritskola 1950. Deras levnadsberättelser och bildvärld. 2001.

 

Kaupunkitutkimus

Häyrynen, Maunu, Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle. 1994.
Kervanto Nevanlinna, Anja, Kadonneen kaupungin jäljillä: teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historiallisessa ytimessä. 2002.
Kervanto Nevanlinna, Anja,
Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945-2010: Helsingin historia vuodesta 1945. 2012.
Lahti, Juhana, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Taidehistoriallisia tutkimuksia 34. 2006.
Lilius, Henrik
, Suomalainen puukaupunki. 1985. 
Nikula, Riitta
, Yhtenäinen kaupunkikuva. Suomalaisen kaupunkirakentamisen ihanteista ja päämääristä 1900–1930, esimerkkinä Helsingin Etu-Töölö ja Uusi-Vallila. 1981.
Pohjamo, Ulla,
Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä: Oulun Hietasaari. 2011.
Salmela, Ulla
, Urban Space and Social Welfare. Otto-Iivari Meurman as a Planner of Finnish Towns 1914–1937. 2004.
Tuomi, Timo
, Kaupunkikuvan muutokset. Suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin. 2005.


Rakennussuojelu ja restaurointi

Helander Wilhelm, Säätytalo - The House of Estates. 1999.
Jokilehto, Jukka, 
A History of Architectural Conservation. 1999.
Ripatti, Anna, Jac. Ahrenberg ja historian perintö - Restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 1800-luvun lopussa. 2011.

 

Taideteollisuus

Aaltonen, Susanna, Sisustaminen on kuin käsialaa. Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940-  ja 1950-luvulla. 2010.
Kalha, Harri
, Birger Kaipiainen. 2013.
Kalha, Harri
, Muotopuolen merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi, diskurssit. 1997.
Koivisto, Kaisa
, Kolme tarinaa lasista, Suomalainen lasimuotoilu 1946–1957. 2001.
Kruskopf, Erik
, Suomen taideteollisuus. Suomalaisen muotoilun vaiheita. 1989.
Supinen, Marja
, A.b. Iris. Suuri yritys. 1993.
Svinhufvud, Leena
, Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä - Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana. 2009.

 

Taiteen instituutiot

Hjelm, Camilla, Modernismens förespråkare. Gösta Stenman och hans konstsalong. 2009.
Linnovaara, Kristina
, Makt, konst, elit – konstfältets positioner, relationer och resurser i 1940- och 1950-talets Helsingfors. 2008.
Ojanperä, Riitta
, Taidekriitikko Einari J. Vehmas ja moderni taide. 2010.
Pettersson, Susanna
, Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. 2008.
Rönkkö, Marja-Leena
, Louvren ja Louisianan perilliset. Suomalainen taidemuseo. 1998.
Selkokari, Hanne
, Kalleuksia isänmaalle. Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana. 2008.
Tossavainen, Mari,
Kuvanveistotyö: Emil Wikström ja kuvanveiston rakenne 1890–1920. 2011.
Valkeapää, Leena
, Vapaa kuin lintu. Emil Nervanderin elämä. 2015.
Viljo, Eeva Maija
, ”Suomen Kuvanveistäjäliitto 19101940”, Taidehistoriallisia tutkimuksia 23, 2001, s.532.
JA

Saraste, Leena, Valo, muoto vai elämä. Kameraseurat kohti modernia 1950-luvulla. 2004.

Lisätietoja

Opintojakson temaattisia kokonaisuuksia Kaupunkitutkimus, Taideteollisuus ja Taiteen instituutiot voi halutessaan tenttiä myös kohtaan A5 Valinnainen teema. Kahteen eri suoritukseen ei kuitenkaan voi käyttää samoja kirjoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A5 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies