Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MMTA0031 P3a. Näkökulmia kuviin ja ääniin: luennot 2 op
Vastuutaho
Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Vastuuhenkilö
Musiikkitieteen yliopisto-opettaja Anna-Elena Pääkkölä

Osaamistavoitteet

Opiskelija on omaksunut visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen liittyvät keskeiset lähestymistavat analyysiesimerkkien avulla.

Sisältö

Opintojakso esittelee lähestymistapoja visuaalisten, auditiivisten ja audiovisuaalisten ilmiöiden tarkasteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen (etusija hakukohteen pääaineopiskelijoilla) TAI itsenäinen suoritus
sähköisenä tenttinä, tenttikirjallisuus on Moodlessa. Opetukseen osallistuminen on hakukohteen pääaineopiskelijoille pakollista.

Sähköinen tentti avautuu syksyn 2017 toisen periodin aikana.

Huom! Jos opiskelija on suorittanut tämän jakson jo aiemmissa mediatutkimuksen, musiikkitieteen tai taidehistorian opinnoissaan, jaksoa ei tarvitse suorittaa kahteen kertaan. Tällöin perusopinnot voi suorittaa 25 pistettä suppeampana kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköisen tentin oppimateriaali löytyy jakson Moodle-alueelta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies