Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0184 A1.b Kerronta ja tulkinta 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Veijo Hietala
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida kerronnan muotoja ja ilmaisukeinoja. Hän tuntee niiden tutkimukseen sovellettavia teorioita. Opiskelija osaa suhteuttaa erilaisia media-aineistoja historialliseen kehitykseen ja nykyiseen mediakulttuuriin.

Sisältö

Kerronnan ja tulkinnan keskeiset teoriat: semiotiikka, narratologia, uusformalismi, retoriikka, representaatioteoriat, reseptioteoriat, uusmaterialismi. Media-aineistojen analyysi ja tulkinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot, kirjallisuus, harjoitustehtävät ja loppuessee.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Bignell, Media Semiotics (2002); Bordwell-Thompson, Film Art (2009); Carter-Steiner (eds.), Media and Gender (2003); Dyer, Älä katso! (2002); Foss, Rhetorical Criticism (2008); Ross-Nightingale (eds.), Media Audiences (2003); Stokes: How to Do Media and Cultural Studies (2003); Fulton (ed.): Narrative and Media (2006).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies