Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0186 A1.d Mediahistoria ja -arkistot 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tutkia mediaa historiallisesta näkökulmasta sekä tuntee media-alan arkistoja ja osaa etsiä niistä tarvitsemaansa aineistoa. Opiskelija tutustuu mediahistoriallisen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja harjoittelee tutkimusongelman muotoilua, aineistoihin perehtymistä ja eettisten kysymysten huomioon ottamista.

Sisältö

Mediahistoriallisen tutkimuksen keskeiset käsitteet, kuten arkisto, tallenne, konteksti, muisti ja media-arkeologia. Tärkeimmät suomalaiset ja kansainväliset media-alan arkistot (elokuva, televisio, radio, lehdistö, internet, etnografiset materiaalit) ja niiden käyttö.

Toteutustavat

Luennot, seminaarityöskentely, vierailut, ryhmätyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen. Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Garde-Hansen, Hoskins & Reading (eds.), Save As... Digital Memories (2009); Gitelman, Always Already New (2006); Huhtamo & Parikka (eds.), Media Archaeology (2011); Hokka ja Laine (toim.), Lähikuva-lehden Arkistot-teemanumero 1/2012; Kuhn, Family Secrets (2002); Parikka, What is Media Archaeology? (2012); Sturken, Tangled Memories (1997).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies