Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0187 A2.a Materia, media ja ajattelu 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Sihvonen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan mediatutkimuksen kysymyksiä teoreettis-filosofisista lähtökohdista ja löytää vaihtoehtoja median olemusta tai välinearvoa pohtiville tulkinnoille. Lisäksi opiskelija saa havainnollisen käsityksen mediatutkimuksen kriittisen käsitteistön taustoista ja käyttötavoista.

Sisältö

Perehtyminen mediateorian ja -filosofian suuntauksiin (uusmaterialismi, media-arkeologia, mediaekologia, yms.) sekä niiden analyyttiseen käyttöön mediatutkimuksessa.

Toteutustavat

Luennot, lukemisto, kirjalliset tehtävät

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen. Luentokuulustelu ja/tai harjoitukset, joiden yhteydessä suoritetaan kirjallisuutta opettajan osoittamalla tavalla.
Vaihtoehtoisesti: kotitentti alla mainituista teoksista vastuuopettajan ohjeistamalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Barrett & Bolt (eds.), Carnal Knowledge: Towards a 'New Materialism' through the Arts; Mitchell & Hansen (eds.), Critical Terms for Media Studies (2010); Coole & Frost (eds.), New Materialisms (2010); Thacker, Biomedia (2004); van den Boomen (et al.), Digital Material (2009).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies