Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO1004 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Vesa Puhakka (vesa.puhakka@oulu.fi), Markku Ikävalko (markku.ikavalko@lut.fi), Elena Ruskovaara (elena.ruskovaara@lut.fi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia esitietoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet, ja erityisesti asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.
- tunnistaa liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.

Sisältö

Päätös tulla yrittäjäksi
- Johdatus yrittäjyyteen
Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
- Liiketoimintamahdollisuuksien luominen
- Esitutkimus
- Toimiala-analyysi
- Liiketoimintasuunnitelma
Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
- Tiimin rakentaminen
- Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
- Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
- Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
- Rahoituksen saaminen
Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
- Markkinointi
- VC-toiminnan ymmärtäminen
- IPR:t
- Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
- Kasvun strategiat
- Operaatiomuodot

Toteutustavat

Kurssin tehtävät sisältävät:
- alkutentti, ja kurssikirjaan perehtyminen
- verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä
- työpajoja
Tehtäviä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Arviointi tapahtuu niin, että jos suorittaa välikokeen 1 laajuisesti kurssin teemat ja tehtävät, saa arvosanaksi 1 tai 2. Jos suorittaa tämän lisäksi välikokeen 2 laajuiset teemat, saa arvosanaksi 3 tai 4. Jos vielä suorittaa välikokeen 3 laajuisesti kurssin aihealueet, saa kurssin arvosanaksi 5. Käytetyllä numeroasteikolla nolla tarkoittaa hylättyä.

Suositellut suoritusajankohdat

Tammi-helmikuu 2018

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kurssin alussa ilmoittama kirjallisuus

Lisätietoja

Työmäärä
Tehtävät 133 h:
Kurssien tavoitteisiin, tehtäviin ja suoritustapaan tutustuminen 3 h
Luentojen seuraaminen verkko-oppimisympäristöstä 15 h
Kurssikirjan lukujen lukeminen 30 h
Oppimistehtävien tekeminen 30 h
Välikokeisiin valmistautuminen 40 h
Välikokeiden tekeminen 15 h
Yhteensä 133 h (5 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.