Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO1006 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Susanna Kultalahti (susanna.kultalahti@uva.fi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia esitietoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella organisaatioita ja organisaatiokäyttäytymistä
- eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
- eritellä strategisen johtamisen sisältöä ja keskeisiä työkaluja
- osaa eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
- ymmärtää organisaatiota ja henkilöstö- ja strategisen johtamisen perusteita
- kehittää johtajuus- ja esimiestaitoja
- ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
- ymmärtää johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet ja liiketoiminnan perusfunktiot sekä johtamisen perustehtävät
- muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
- soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Sisältö

Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
- organisaation rakenteet
- organisaatiokulttuuri
- organisaation arkipäivä
Johtaminen ja johtajuus
- johtajuusajattelun ja -mallien kehitys
- johtamisen tehtävät ja tasot
- kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen
Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
- strategisen ajattelun ja –mallien kehitys
- strategiset työkalut
- strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä
- etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
- henkilöstöresurssien johtaminen
- yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
- motivointi ja valmentaminen
- esimiestaidot
- oppiva organisaatio

Vaadittavat opintosuoritukset

- portfolio (sisältäen viikoittaiset tehtävät)
- vertaisarviointi
- sanastotehtävä (keskeiset käsitteet)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syys-lokakuu 2017

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stephen P. Robbins, Tim Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Dawsonera e-Book collection. The course instructors may ask students to read additional literature (e.g. articles). Details of additional readings are given at the beginning of the course.

Lisätietoja

TYÖMÄÄRÄ
Tehtävät 134h
Verkkoluennot 10
Portfolio ja vertaispalaute 50
Sanastotehtävä (keskeiset käsitteet) 10
Kirjallisuus (268 sivua) 64
Yhteensä 134 (5 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.