Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2101 VV2 Yhteistyökurssi kulttuurilaitosten kanssa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulun kanssa yhteistyötä tekevien kulttuurilaitosten toimintaa ja osaa soveltaa niiden tarjoamia oppimisen mahdollisuuksia alakoulun oppiaineisiin ja oppimiskokonaisuuksiin.

Sisältö

- suunnitelmallinen yhteistyö(opetus)projekti alakoululuokan ja kulttuurilaitoksen (teatteri, taidemuseo, museo) kanssa

Toteutustavat

Ryhmäopetus 6 t, harjoitukset ja itsenäinen työskentely 74 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen työskentely yhteistyöprojektissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan tarjolla olevien laitoksen resurssien ja yhteistyöverkostomahdollisuuksien mukaan. Opintojakso muodostuu pääosin omatoimisesta projektityöskentelystä. Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti opintojaksot MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I ja MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II jo suorittaneille opiskelijoille. Opintojaksopaikat jaetaan erikseen järjestettävän haun perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma