Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1922 VV4 Draama- ja teatterikasvatus äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen syventäjänä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa draamamenetelmiä ja teatterikasvatusta alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Opiskelija oppii käyttämään draamamenetelmiä ja teatteriesitystä tai niiden elementtejä erilaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa, esimerkiksi vuorovaikutustaitojen, kaunokirjallisuuden tai pedagogisen kieliopin opetuksessa ja eri oppiaineiden integroinnin välineinä.

Sisältö

- draama ja teatteri opetuksessa ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppimisen näkökulmasta
- teatteriesitys oppimisympäristönä: valmistelu, esityksen analysointi ja arviointi
- suunnitelmallisen draama- tai teatterikasvatusyhteistyö(opetus)projektin toteuttaminen alakoululuokan kanssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 99 t 0 t

Opintojakso muodostuu pääosin omatoimisesta projektityöskentelystä. Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi

Aktiivinen työskentely yhteistyöprojektissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali:

 1. Heikkinen, H. 2005. Draamakasvatus: opetusta, taidetta, tutkimista! Jyväskylä: Minerva.
 2. Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa. Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
 3. Sinivuori, P. & Sinivuori, T. 2007. Esiripusta arvoihin. Jyväskylä: Atena.
 4. Turun Kulttuuripolkuhanke: www.turku.opetus/kulttuuripolku.fi

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti opintojaksot MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I ja MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II jo suorittaneille opiskelijoille. Opintojaksopaikat jaetaan erikseen järjestettävän haun perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma