Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1063 Ruotsin kieli: Peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Laura Grönroos (Turku); lehtori Outimaija Lehtinen (Rauma)
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuminen on opiskelijalle tarpeellista, mikäli hänellä on puutteita lukion ruotsin kielen oppimäärässä, erityisesti kielen perusrakenteissa. Kurssille osallistuminen on opiskelijalle täysin välttämätöntä, jos häneltä kokonaan puuttuu lukion oppimäärä ruotsin kielessä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kurssilla vaadittavan lähtötason.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kielen keskeiset perusrakenteet.

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kielen perusrakenteita sekä kartutetaan opiskelijan sanavarastoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 24 t 0 t

Turussa kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Raumalla kurssi järjestetään vain kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, kotitehtävien suorittamista ja hyväksyttyä kertauskuulustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

Ennen tutkintoon pakollisena kuuluvia ruotsin kursseja tai niiden rinnalla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan materiaali. Opiskelijalla on hyvä olla käytössään myös omavalintainen kielioppikirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet