Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3769 Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen! 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL, Turku: yliopisto-opettaja Johanna Novák

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu opintojaksolla improvisaatioon ja sen soveltamiseen koulun vuorovaikutustilanteisiin, kiusaamisen vastustamiseen ja esiintymisen harjoitteluun. Opintojaksolla opiskelijat harjoittelevat toiminnallisesti monenlaisia improvisaatioharjoitteita ja oppivat ymmärtämään niiden pedagogiset mahdollisuudet lasten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä ja eri aineiden opetuksessa. Improvisaatioharjoitteiden avulla harjoitellaan, miten ryhmäydytään ja luodaan positiivista ryhmähenkeä luokassa. Opiskelija harjaantuu luottamaan sekä itseensä että muihin ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät.

Sisältö

- soveltavat improvisaatiotekniikat opetuksessa
- heittäytyminen ja rentoutuminen esiintymisessä
- apua esiintymisjännitykseen ja sosiaalisiin tilanteisiin
- leikin ja ilon hyödyntäminen opetuksessa
- ryhmäytyminen ja positiivisen ryhmähengen luominen luokassa
- vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 27 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisiin palaute- ja seurantakyselyihin vastaamista, opintojaksotehtävien tekemistä, kirjallisuuteen tutustumista sekä mahdollisen teatterivierailun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Erilaiset opintojaksotehtävät sekä opintojaksosta annettavat palautteet ja seurantatehtävä myöhemmin opintojakson jälkeen. Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Ensimmäiselle kerralle osallistuminen välttämätöntä opintojaksolle pääsemiseksi, poissaoloista on neuvoteltava etukäteen. Kirjallisten töiden palautus on välttämätöntä, sillä opintojakson osallistujien kokemuksia ja palautetta käytetään tutkimukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Routarinne, S. 2005. Improvisoi! Helsinki: Sanoma Pro.

Lisätietoja

Opintojakso on ainutlaatuinen, sillä se järjestetään vain lukuvuotena 2017–2018. Opintojakso on osa väitöstutkimusta. Opintojaksolle otetaan 18 opiskelijaa. Osallistujat valitaan tutkimuksellisin perustein. Ilmoittautumisesta tiedotetaan opiskelijoille erikseen.

Opintojakson voi halutessaan käyttää myös perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma