Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1076 Tiedekunnan järjestämä harjoittelu 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila, harjoitteluneuvonta: opintopäällikkö, koulutussuunnittelija ja opintoneuvoja
Edeltävät opinnot
Harjoittelupaikat voivat asettaa erityisiä edellytyksiä.

Yleiskuvaus

Työharjoittelun tavoitteena on edistää opiskelijan työelämään sijoittumista ja parantaa opiskelijan opiskelumotivaatiota. Tavoitteena on lisäksi edistää tiedekunnan ja työssä toimivien lakimiesten kanssakäymistä. Harjoittelusta saatavien kokemusten ja mielipiteiden vaihdon avulla tiedekunnan opetusta voidaan kehittää entistä paremmin käytännön tarpeet huomioon ottaen.
Tavoitteena on järjestää kullekin opiskelijalle mahdollisuus opiskeluaikana vähintään yhden kuukauden harjoitteluun työelämässä (harjoittelu lakimiestehtävissä tai tiedekunnan järjestämä harjoittelu).

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on antaa oikeustieteen opiskelijalle mahdollisuus tutustua lakimiehen työtehtäviin eri aloilla ja harjoitella yliopistossa hankitun teoreettisen tiedon soveltamista käytännössä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämävalmiuksia yliopisto-opiskelun ohella ja auttaa opiskelijaa saamaan kontakteja työelämään.

Sisältö

Käytännön harjoittelua työtehtävissä. Harjoittelu sisältää työtehtävään ja työssä tarvittavaan juridiikkaan perehtymisen joko ryhmässä tai yksin ja opitun soveltamisen käytäntöön harjoittelupaikan osoittaman ohjaajan johdolla.

Toteutustavat

Tiedekunta siirtyy 1.8.2016 alkaen käyttämään harjoitteluseteleitä osana tiedekunnan järjestämää harjoittelua. Harjoittelutukisetelien määrä on rajattu, ja niiden määrä päätetään vuosittain. Opiskelija hakee harjoittelutukea tiedekunnalta. Tarkemmat ohjeet ja aikataulut on luettavissa tiedekunnan harjoittelusivuilta intranetistä.

Opiskelija voi hyväksilukea ON- ja OTM-tutkintojen valinnaisiin opintoihin yhteensä enintään 12 opintopistettä käytännön harjoittelua tiedekunnan hyväksymistä kolmesta eri harjoittelumuodosta, ottaen huomioon jo suoritettujen harjoittelujen asettamat rajoitukset. Opiskelija voi saada tiedekunnan tukeman harjoittelupaikan vain kerran opintojensa aikana. Opintojaksosta ei voi saada opintopisteitä kahteen kertaan. Yhtä opintosuoritusta ei voi myöskään koota useasta eri työsuhteesta. Lisäksi saman työnantajan palveluksessa, samoissa tai olennaisesti samankaltaisissa työtehtävissä suoritetusta harjoittelusta voi saada vain yhden harjoittelun opintosuorituksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Käytännön harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoituksen mukaan ja raportin toimittaminen yliopisto-opettajalle. Raporttiin liitetään harjoittelupaikan antama todistus harjoittelun suorittamisesta. Opiskelijan kirjoittama raportti on vapaasanainen ja esseemuotoinen. Raportista on käytävä ilmi, miten tiedekunnassa opittuja tietoja ja taitoja on sovellettu työssä, ja sen tulee sisältää työnantajan esittely. Raportin suositeltava pituus on noin 3 sivua.
Harjoittelua koskevat määräykset tulivat voimaan 15.6.2011 lukien siten, että huomioon ei oteta harjoittelua, joka on päättynyt ennen 15.6.2011.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Katso Harjoittelu lakimiestehtävissä -opintojakson lisätietojen kohta valintakriteerit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School