Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1109 Käytännön juridiikkaa yhdessä käytännön lakimiesten kanssa 2–5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja: Jaakko Ossa
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
ON-tutkinto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on osallistunut tiedekunnassa järjestettyihin, tiedekunnan järjestämiin täydennyskoulutustilaisuuksiin. Täydennyskoulutustilaisuuksiin osallistujat ovat olleet käytännön lakimiesammateissa toimivia lakimiehiä, kuten tuomareita, hallinnon eri lakimiestehtävissä toimivia asiantuntijoita, asianajajia ja syyttäjiä. Tilaisuuksien puhujat taas ovat omien alojensa asiantuntijoita. Opiskelija on harjaantunut käytäntöä palvelevien asiantuntijaesitysten seuraamisessa. Samoin opiskelija on sisäistänyt näkemyksen, jonka mukaisesti oman alan asiantuntemusta on pidettävä jatkuvasti yllä ja kehitettävä. Oikeuden, lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeustieteen, muutos on erityisen tärkeä syy joka tapauksessa oman alan kehityksen seuraamiseen. Samalla hän on ollut mukana asiantuntijakeskusteluissa ja seuraamassa, millaisten kysymysten parissa käytännön lakimiesammateissa toimivat henkilöt työskentelevät. Lisäksi hän on harjoitellut tilaisuuden, siellä oppimansa sekä oikeudellisen vaativankin asiantuntijaesityksen raportointia kirjallisesti oppimispäiväkirjassa.

Sisältö

Opiskelija osallistuu itsenäisesti tiedekunnassa järjestettäviin tiedekunnan täydennyskoulutustilaisuuksiin sekä kirjoittaa osallistumistaan tilaisuuksista oppimispäiväkirjat erillisen ohjauksen mukaan.

Toteutustavat

Suorituksia voi kerätä vapaavalintaisessa järjestyksessä.
Ensin opiskelija osallistuu ja seuraa täydennyskoulutustilaisuuden. Sen perusteella hän kirjoittaa oppimispäiväkirjan (3-4 s.) ja toimittaa sen sähköiseen oppimisympäristöön (moodle). Oppimispäiväkirja on palautettava kahden viikon kuluessa tilaisuuden jälkeen. Tarkemmat ohjeet oppimispäiväkirjan hyväksyttävästä sisällöstä ym. löytyvät moodlesta. Moodle on tältä osin avoin kaikille, joten sieltä voi katsoa tarkemmat ohjeet. Suoritukset palautetaan moodlessa kansioihin, joista muut opiskelijat eivät pääse näkemään niitä. Moodle-alue löytyy opintojakson nimellä.
Osallistuminen ja hyväksytty oppimispäiväkirja yhdestä täydennyskoulutustilaisuudesta merkitsee 0,5 op. (Tarkemmat tiedot erilaisista tyypillisistä opintopisteiden kertymisistä, ks. opintojakson kurssialue moodlessa.)
Kun opiskelija haluaa suorituksensa merkittäväksi rekisteriin, hän ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan. Suorituksen voi saada vain kerran. Suorituksen laajuus voi olla 2, 3, 4 tai 5 opintopistettä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Suorituksia voi kerätä vapaavalintaisessa järjestyksessä.
Ensin opiskelija osallistuu ja seuraa täydennyskoulutustilaisuuden. Sen perusteella hän kirjoittaa oppimispäiväkirjan (3-4 s.) ja toimittaa sen sähköiseen oppimisympäristöön (moodle). Oppimispäiväkirja on palautettava kahden viikon kuluessa tilaisuuden jälkeen. Tarkemmat ohjeet oppimispäiväkirjan hyväksyttävästä sisällöstä ym. löytyvät moodlesta. Moodle on tältä osin avoin kaikille, joten sieltä voi katsoa tarkemmat ohjeet. Suoritukset palautetaan moodlessa kansioihin, joista muut opiskelijat eivät pääse näkemään niitä.
Osallistuminen ja hyväksytty oppimispäiväkirja yhdestä täydennyskoulutustilaisuudesta merkitsee 0,5 op. (Tarkemmat tiedot erilaisista tyypillisistä opintopisteiden kertymisistä, ks. opintojakson kurssialue moodlessa.)
Kun opiskelija haluaa suorituksensa merkittäväksi rekisteriin, hän ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan. Suorituksen voi saada vain kerran. Suorituksen laajuus voi olla 2, 3, 4 tai 5 opintopistettä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakson Moodle-alue löytyy kurssin nimellä. Opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Jussi Jaakkolaan (jojaak@utu.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School