Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV0121 Oikeudellinen neuvonta käytännössä: Oikeusaputoimikunta 3–5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus työelämätaitojen hankkimiseen opintojen aikana. Toimikuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat oikeudellisen neuvonnan antamiseen Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille.

Osaamistavoitteet

- opiskelija osaa soveltaa tiedekunnassa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa
- opiskelija kehittää oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyään

Sisältö

Opiskelija sitoutuu toimikunnan työhön osallistumalla päivystysvuoroihin, joissa tarjotaan oikeudellista neuvontaa. Toimikuntatyön tueksi järjestetään kokouksia, joiden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija toimikuntatyöhön ja kehittää opiskelijan valmiuksia toimikunnassa toimimiseen. Kurssiin sisältyy myös kurssin aikana tarkemmin määriteltäviä kirjallisia töitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen toimikuntatyöhön, toimikunnan kokouksiin ja luentoihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Toimikuntaa täydennetään kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika on 1.5.-14.5. ja valittujen jäsenten kausi alkaa 1.9. Syksyn hakuaika on 1.11.-14.11. ja valittujen jäsenten kausi alkaa 1.1. Toimikuntalaisen kausi kestää yhden vuoden.

Toimikuntalaisilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään. Ehdottomana edellytyksenä ovat myös hyväksytysti suoritetut hallinto-, esine-, velvoite-, työ- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden perusopinnot. Aiempi työkokemus lainopilliselta alalta, asiakaspalvelusta sekä ruotsin- ja englanninkielentaito katsotaan hakijan eduksi.

Toimikuntalaiset valitsee Lex ry:n hallitus. Toimikuntalaiset saavat toiminnastaan työtodistuksen oltuaan toiminnassa mukana vähintään yhden vuoden, osallistuttuaan aktiivisesti toimikunnan toimintaan ja noudatettuaan huolellisuutta ja tarkkuutta päivystyksissä.

Toimikuntalaiset saavat opintokokonaisuudesta 3 opintopistettä ja puheenjohtaja 5 opintopistettä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School