Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1082 Oikeustieteellisen aikakausjulkaisun toimittaminen käytännössä: Acta Legis Turkuensia 3–5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani

Osaamistavoitteet

Lex ry julkaisee Acta Legis Turkuensia -aikakauslehteä. Julkaisutyöhön liittyvän opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan analysointitaitoja, kirjallista palautteenantokykyä ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Opiskelija sitoutuu toimituskuntatyöhön osallistumalla Acta Legis Turkuensia -aikakauslehden toimittamiseen. Toimitustyön tueksi järjestetään luentosarja, jossa käsitellään akateemista toimittamista, toimitusprosessia ja hyvän oikeustieteellisen artikkelin kriteerejä. Toimituskuntatyöskentelyn päättyessä opiskelija täyttää raporttilomakkeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t

Luentojen lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä. Toimituskuntalaiset valitaan tehtävään vuosittain kirjallisten hakemusten perusteella. Valinnan suorittaa Lex ry:n hallitus. Hakijan eduksi katsotaan erikoistumisjaksojen suorittaminen sekä mahdollinen kokemus toimitustyöskentelystä tai julkaisutoiminnasta. Lex ry tiedottaa haun alkamisesta Lexinfo-sähköpostilistalla sekä ilmoitustaululla. Toimituskuntalaiset saavat opintokokonaisuudesta 3 opintopistettä ja päätoimittaja 5 opintopistettä.

Luennot pitää Editan edustaja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen toimituskuntatyöhön + kirjallinen raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School