Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1108 Osallistuminen yliopistoyhteisössä, järjestötoiminta 3–5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Janne Salminen, yhteyshenkilö: tiedekunnan opintoneuvoja

Yleiskuvaus

Opiskelija toimii opiskelijajärjestön hallituksen luottamustehtävässä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt yhdistystoiminnan järjestämiseen, yhdistyslainsäädäntöön, yhdistyksen sääntöihin sekä yhdistyksen ohjesääntöihin ja ymmärtää näiden vaikutuksen yhdistyksen harjoittamaan toimintaan
- on perehtynyt yhdistyksen kohtaamiin oikeudellisiin ongelmiin
- hallitsee yhdistyksen hallituksen sekä yhdistyksen kokousten kokouskäytännöt
- kykenee toimimaan hallituksen ja yhdistyksen kokousten kaikissa eri tehtävissä
- on perehtynyt käytännön tasolla työryhmien ja projektien johtamiseen
- on perehtynyt yhdistyksen käytännön oikeustoimiin

Sisältö

Opiskelija toimii vähintään vuoden ajan hallituksen luottamustehtävissä Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry:ssä, ELSA Turku ry:ssä tai Turun yliopiston ylioppilaskunnassa. Opiskelija osallistuu yhdistyksen toiminnan järjestämiseen kaikilla sen osa-alueilla.

Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta ja muun muassa opintojaksolla tehtävästä oppimispäiväkirjasta löytyvät opintojakson sähköisestä oppimisympäristöstä moodlen kurssialueelta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=9788

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 100 t 0 t
Itsenäinen työskentely 150 t 0 t

Aktiivisesti suoritetusta luottamushenkilötyöstä myönnetään oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoon enintään 5 opintopistettä muihin opintoihin seuraavasti:
Hallituksen jäsen - 3 op
Hallituksen puheenjohtaja - 5 op
Opintosuorituksen voi saada vain kerran. Järjestötoiminnan kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan palauttamista. Oppimispäiväkirjasta tulee käydä ilmi, että työ on ollut aktiivista ja kestänyt vähintään vuoden. Oppimispäiväkirjaan on liitettävä selvitys luottamustehtävien luonteesta. Selvitykseksi kelpaa järjestötoiminnan puheenjohtajan antama todistus asiasta tai itse laadittu ja järjestön puolesta hyväksytty selvitys toimenkuvasta ja tehtävistä.
Lähtökohtaisesti luottamushenkilötyöstä myönnetään opintopisteitä varsinaiselle jäsenelle. Mikäli kyse on kuitenkin aktiivisesta luottamushenkilötyöstä varajäsenenä, oppimispäiväkirjaan tulee liittää erillinen, yksilöity selvitys, josta käy ilmi toiminnan aktiivisuus.
Luottamushenkilötehtävän on kestettävä vähintään vuoden. Opintosuoritusta voi hakea takautuvasti edellyttäen kuitenkin, että luottamustyö on suoritettu kokonaisuudessaan tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisen jälkeen. Yli 5 vuotta vanhaa luottamushenkilötyötä ei hyväksytä suorituksen perusteeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Suoritus arvioidaan oppimispäiväkirjan perusteella. Suoritus voidaan hakea hyväksytysti kerran tutkinnon aikana.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta ja muun muassa opintojaksolla tehtävästä oppimispäiväkirjasta löytyvät opintojakson sähköisestä oppimisympäristöstä moodlen kurssialueelta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=9788

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School