Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1057 Vastuullinen yritystoiminta: yritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu 4 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Anne Kumpula (@utu.fi)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut
- Valmiudet ymmärtää yritysten sosiaalisen ja ympäristövastuun määrittelyn oikeudellisia lähtökohtia
- Valmiudet tunnistaa kansainvälisen ympäristöoikeuden rooli monikansallisten yritysten valvonnassa
- Valmiudet ymmärtää yritysten sosiaalisen ja ympäristövastuun toteuttamisedellytykset ihmisoikeuksien toteuttamisen näkökulmasta

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kansainvälisen ympäristöoikeuden mahdollisuuksiin ohjata ja valvoa monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksien rooliin yritysten sosiaalisen ja ympäristövastuun toteuttamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi

Tentti on kotitentti moodlessa. Kotitenttiajankohdat löytyvät opetusaikataulusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

 1. Markos Karavias: Corporate Obligations under International Law 2013 tai Elisa Morgera: Corporate Accountability in International Environmental Law, 2009
 2. Merja Pentikäinen: Yritystoiminta ja ihmisoikeudet 2009 tai Jernej Letnar Ĉerniĉ: Human  Rights Law and Business.  Corporate Responsibity for Fundamental Human Rights, 2010.
 3. Elisa Morgera:  Multinational corporations and international environmental law. Routledge Handbook of International Environmental Law, 2012, s.  189–206;  John H. Knox : The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to Corporations, teoksessa Radu Mares (toim.): The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2012, s. 51-83 sekä   McCorquodale  Robert: Corporate Social Responsibility and International Human Rights Law. Journal of Business Ethics (2009) 87:385–400

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Optional courses (MDP in Law and Information Society)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School