Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0013 Johdatus ranskan opintoihin 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Mirka Ahonen, Leena Salmi, Outi Veivo, Jean Vienne
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ranskan opiskelun vaatimat perusvalmiudet ja kehittää opiskelutekniikkaa. Opiskelija tuntee ranskan opintojen rakenteen ja osaa tarvittaessa hakea lisätietoa.

Sisältö

Ranskan opintojen rakenne, suuntautumismahdollisuudet, oppiaineen käytännöt, opiskelutekniikka. kielitaidon kehittäminen, eurooppalainen kielisalkku ja opintojen suunnittelu (HOPS:n laatiminen).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen 1. vuoden pääaineopiskelijoille ja se sisällytetään tutkinnon vapaisiin opintoihin. Osallistumisoikeus opintojaksolle on vain pääaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet