Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIE1357 P1./P1.d/A5.b/ P2.a./P3. Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
Vastuutaho
Yleinen kielitiede
Vastuuhenkilö
tutkimusassistentti Timo Haukioja

Osaamistavoitteet

yleisen kielitieteen eri tutkimusalojen sekä niiden peruskäsitteistön tuntemus

Sisältö

luonnollisen kielen erityisominaisuudet; yleiskatsaus kielioppiteorian osa-alueisiin (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka) sekä psykolingvistiikkaan, sosiolingvistiikkaan ja historialliseen kielitieteeseen; kielitieteen historian päälinjat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Yleisen kielitieteen sivuaineopiskelijat: Yleisen kielitieteen perusteet -kurssin osana muita opintojaan suorittaneet opiskelijat eivät käy kurssia uudelleen, vaan tenttivät perusopintojen kirjallisen kuulustelun P7 10 op:n laajuisena (ks. alla).
Yleisen kielitieteen perusteet eivät sisälly fonetiikan perusopintojen 25 opintopisteeseen, mutta se on suoritettava ennen kuin fonetiikan perusopinnoista voi saada loppumerkinnän.

Viittomakielen opiskelijat:Yleisen kielitieteen perusteet -kurssin osana muita opintojaan suorittaneet opiskelijat tekevät osion P8. Harjoitustyö 6 op:n laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
VIITTOMAKIELEN PERUSOPINNOT (Viittomakieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
YLEISEN KIELITIETEEN PERUSOPINNOT (Yleinen kielitiede)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. Fennougristiikan perusteet (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P2. Kielitieto (Unkarin kieli ja kulttuuri)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet