Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0001 P1. Kielioppi 4 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ranskan kielen sanaluokat, päälauseenjäsenet ja tavallisimmat lausetyypit sekä osaa selittää, miten niitä käytetään. Opiskelija osaa soveltaa tätä tietoa niin, että hän kykenee analysoimaan ranskankielisen tekstin kieliopillisia rakenteita. Hän ymmärtää miten erilaisten rakenteiden käyttö vaikuttaa tekstin merkitykseen. Opiskelija osaa soveltaa kieliopillista tietoa omassa suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessaan ja pystyy pyrkimään normatiiviseen kielenkäyttöön.

Sisältö

Perustiedot ranskan sanaluokista (substantiivit, determinantit, pronominit, verbit, prepositiot ja adverbit) sekä niiden toiminnasta. Perustiedot lausetyypeistä ja ranskan kielen syntaksista. Perehtyminen ranskankieliseen terminologiaan.

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitukset ja verkko-opetus

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli ranska ja suomi; osallistuminen opetukseen + tentti/kotitentti TAI kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Poisson-Quinton et al.: Grammaire expliquée du francais

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet