Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0004 P5. Media ja viestintä 3 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Tuula Humphreys (luennot), NN (luennot, kirjalliset harjoitukset, suulliset harjoitukset), Outi Veivo (suulliset harjoitukset)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Ranskan ja Suomen tärkeimmät viestimet. Hän ymmärtää politiikan, talouden ja instituutioiden yhteyden viestintään. Opiskelija tottuu ajankohtaisten tapahtumien seuraamiseen eri viestimien välityksellä. Hän osaa analysoida kuvan ja tekstin välisiä suhteita sekä ymmärtää mediassa esiintyviä subjektiivisia elementtejä.

Sisältö

Sanomalehti- ja Internet-tekstien, tv- ja radio-ohjelmien ymmärtäminen ja niissä käytettävien tekstilajien tunnistaminen (pääkirjoitus, uutinen, artikkeli, jne.), yhteenvetojen ja synteesien kirjoittaminen, argumentoinnin perustaitojen kehittäminen (väittely), viestin välittäminen kieleltä toiselle.

Toteutustavat

Luento-opetus, kirjalliset harjoitukset, suulliset harjoitukset

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli: ranska ja suomi; osallistuminen opetukseen + harjoitustyöt + oppimispäiväkirja + portfolio

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet