Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0005 P6. Kulttuurienvälinen viestintä 4 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Fred Dervin (luennot ja suulliset harjoitukset), NN (kirjalliset harjoitukset)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä (kulttuuri, identiteetti, toiseus). Opiskelija osaa tunnistaa eri kulttuureihin liittyviä stereotypioita sekä pohtia niiden vaikutuksia kulttuurienvälisiin suhteisiin.

Sisältö

Tutustuminen akateemiseen kielenkäyttöön, lähteiden etsiminen ja niiden hyödyntäminen, lyhyen tieteellisen tekstin rakenteen suunnittelu ja kirjoittaminen sekä lyhyen symposiumiesityksen laatiminen.

Toteutustavat

Luento-opetus, kirjalliset harjoitukset, suulliset harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet