Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2092 A2.6. Johdatus muihin käännösviestinnän lajeihin / Kaunokirjallisuuden kääntäminen, V 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Outi Veivo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Tutustua kaunokirjallisuuden kääntämistä käsittelevien artikkelien avulla siihen, mitä kaunokirjallisen tekstin kääntäminen edellyttää.

Sisältö

Yleiskatsaus ranskalaiseen kirjallisuuteen, kääntäjä lukijana ja uudelleenkirjoittajana, kaunokirjallisen kääntämisen laatu ja kritiikki.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lista luettavista artikkeleista jaetaan seminaarin alussa. Lisäksi luetaan kirja Vertainen. 1998. Ranskan kirjallisuuden historiaa. Helsinki: Finn Lectura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet