Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA1909 A4. Kieliharjoittelu, P 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Yves Gambier ja NN

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida, kuvailla, analysoida ja vertailla oleskelunsa aikana esiin tulevia ranskalaisen kulttuurin eri osa-alueita ja osaa arvioida oleskelun vaikutusta omaan kielitaitoonsa. Opiskelija osaa myös raportoida kokemuksistaan asiatyylillä.

Sisältö

Kielitaidon parantaminen ja ranskalaisen kulttuurin eri osa-alueiden (kulttuurielämä, yhteiskunta ja kielelliset ilmiöt) havainnointi, analysointi ja raportointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

ranskaksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-3. vuosi

Lisätietoja

Kieliharjoittelun suorittamiseksi vaaditaan vähintään 4 viikon mittainen kieliharjoittelu (esim. opiskelu tai työskentely) Ranskassa tai ranskaa puhuvalla alueella. Oleskelun aikana opiskelijaa kehotetaan pitämään päiväkirjaa tai kirjaamaan ylös tilanteita.
Opiskeluaikana suoritetusta kieliharjoittelusta opiskelija laatii ranskankielisen raportin (erillisohjeita ilmoitustaululla ja kotisivuilla). Ohjeet raportin laatimiseen saa oppiaineen www-sivuilta sekä Signumin virastomestarilta. Merkinnän kieliharjoittelusta voi saada myös ennen opintojen alkua suoritetusta oleskelusta, jos opiskelija on oleskellut ranskankielisellä alueella lukioaikana vähintään yhden lukuvuoden tai ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen ja ennen yliopisto-opintojen alkua yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Oleskelusta laadittu raportti tulee hyväksyttää viimeistään kolme vuotta oleskelun päättymisen jälkeen. Ennen lukiota tehty matka ei kelpaa kieliharjoitteluksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet