Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2046 A1.1. Tekstianalyysi, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Irmeli Helin, Tuula Humphreys, Marianna Sunnari. (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuus.

Osaamistavoitteet

Oppia tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä ottamalla huomioon niiden kielelliset, tyylilliset ja funktionaaliset erityispiirteet.

Sisältö

Perehdytään siihen, mikä on teksti, mikä on tekstin suhde kuvaan, toisiin teksteihin (intertekstuaalisuus) tai eri tieteenaloihin. Käsitellään tekstin sisäistä analysointia, tekstin koheesiota, koherenssia, informatiivisuutta ja tekstitypologioita. Perehdytään kääntäjälle oleellisiin tekstityyppeihin, tekstilajeihin, tekstifunktioihin ja retorisiin keinoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää yhden periodin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet