Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2177 A1.2. Asiatekstien kääntäminen ja käännösnäyte ranska-suomi, P 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Tuula Humphreys ja Leena Salmi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Jakson voi suorittaa myös samaan aikaan Tekstianalyysi-kurssin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee osata kääntää yleiskielen tekstejä sujuvalle suomen kielelle ja arvioida sekä oman että toisten tekemien käännösten toimivuutta.

Sisältö

Ensimmäinen periodi: yhden lyhyen käännöksen tekeminen ranskasta suomeen ja yhden käännöksen opponointi. Toinen periodi: opiskelijan itsenäistä työtä. Kolmas periodi: itsenäisen, kommentoidun käännöstyön tekeminen ranskasta suomeen sekä toisen opiskelijan työn opponointi. Käännösstrategiat ja laadunvarmistus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Seminaari ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Periodit I-III tai periodit II-IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet