Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2167 A1.6. Kääntäjän ammattitietous, V 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
NN, Mari Junkkari, Minna Ruokonen, Timo Toijala ja Paula Viljanen (Kurssi toteutetaan vierailuluennoitsijoiden avulla yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys erilaisista kansainvälisen viestinnän ammattien käytännön näkökohdista.

Sisältö

Vaihtelee luennoitsijoiden mukaan: esimerkiksi freelance-kääntäjän työ, käännöstoimiston toiminta, oman yrityksen perustaminen.

Toteutustavat

Luento ja itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet