Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0923 A1. Suullinen ja kirjallinen esitys, P 6 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X X
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti yleisluontoisista aiheista venäjän kielen keskeistä sanastoa käyttäen.

Sisältö

Keskusteluharjoitukset, kirjalliset harjoitustyöt ja niiden palautetunnit

Toteutustavat

pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

venäjäksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

suorituskielenä venäjä; osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet