Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0854 P1.a. Kuullun ymmärtäminen ja sanavaraston kehittäminen, P 7 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
ma. lehtori Jenniliisa Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää venäjänkielistä puhetta, hallitsee keskeisen sanaston ja osaa kertoa arkipäivän asioista kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Kuullun ymmärtämisen harjoituksia, perussanaston läpikäyntiä aihepiireittäin, suullisia ja kirjallisia harjoituksia suomalaisen ja venäläisen lehtorin johdolla

Toteutustavat

harjoituskurssit, suulliset harjoitukset myös venäläisen lehtorin johdolla

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet