Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2184 A3.1.1. Kielellinen vaihtelu: teoriatausta, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Fred Dervin, Outi Veivo, NN (kurssi järjestetään yhteistyössä ranskan kielen linjan kanssa)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Perehtyä kielen sosiaalisen variaation syihin ja ilmentymiin. Hankkia perustiedot sosiolingvistiikasta.

Sisältö

Kielellinen normi ja kielellinen vaihtelu, kirjoitettu ja puhuttu kieli, kielen rekisterit ja idiolektit, kaksi- ja monikielisyys sekä diglossia, lingua franca ja kreolit, frankofonia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dervin, F. (toim.). 2010. Lingua francas. Paris : L'Harmattan. (soveltuvin osin, sovittava erikseen opettajan kanssa)

Gadet, F. 2003. La variation : le français dans l'espace social, régional et international. Teoksessa Yaguello, M. (toim.), Le grand livre de la langue française, 91-152. Seuil.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet