Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2185 A3.1.2. Kielellinen vaihtelu: tutkimuksen teon perusteet, P 4 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
NN ja Outi Veivo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen sosiolingvistisen tutkimuksen valitsemastaan korpuksesta. Opiskelija tutustuu tieteellisen kirjoittamisen konventiohin ja soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

Korpuksen kerääminen, translitterointi ja analysointi, tieteellisen tekstin kirjoitusprosessi: lähteiden käyttö, tekstin kirjoittaminen ja muokkaus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen
ranskaksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet