Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysiikan opettajan linja

Osaamistavoitteet

Fysiikan opettajan linjalla opinnot seuraavat yleisesti fysiikan ja matematiikan kursseja, jotka ovat yhteisiä kaikille opintolinjoille. Sivuaine- ja muut opinnot ovat ammattiin pätevöiviä kursseja, eli näistä opinnoista muodostuu toinen opetettava aine. Tavallisesti toinen opetettava aine on joko matematiikka tai kemia. Linjalta valmistuvan pääaine on fysiikka.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Fysiikan opettajan linja

Fysiikan aineopinnot 60–64 op
Edeltävinä opintoina suoritettava fysiikan perusopinnot. Kurssin Kvanttimekaniikka I alkuosa 4 op riittää, myös koko kurssin saa suorittaa.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 op
FFYS6014 Mekaniikka, 6 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 35–60 op
Tyypillisimmin matematiikka 35 op tai kemia 60 op.
Muut opinnot 1–26 op
Suositellaan suoritettavaksi muita tiedekunnan opintoja, esim. kouluissa opetettavien aineiden opintoja.
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules