Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tähtitieteen linja

Osaamistavoitteet

Tähtitieteen linja on tutkijakoulutuskeskeinen, mutta soveltuu myös maailmankatsomusta avartavaksi sivuaineeksi. Opinnot eroavat jo ensimmäisen lukuvuoden aikana fysiikan perusopinnoista. Opinnoissa voi aloittaa erikoistumisen teoreettiseen astrofysiikkaan, havaitsevaan tähtitieteeseen tai matemaattiseen tähtitieteeseen. Linjalta valmistuvan pääaine on tähtitiede.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Tähtitieteen linja

Pakolliset aineopinnot 40 op
Edeltävinä opintoina suoritettava tähtitieteen ja fysiikan perusopinnot.
Muut pakolliset opinnot 5–6 op
Suoritettava yksi allaolevista
Vaihtoehtoiset opinnot 6–7 op
Muita korkeakouluopintoja alla olevasta listasta niin, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
TFYS6003 Kaaoksen alkeet, 4 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules