Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Teoreettisen fysiikan linja

Osaamistavoitteet

Teoreettisen fysiikan linja on tutkijakoulutuskeskeinen. Teoreettisessa fysiikassa voidaan erikoistua, hiukkasfysiikan ja kosmologian, kiinteän olomuodon fysiikan sekä kvanttimekaniikan aloille. Linjalta valmistuvan pääaine on teoreettinen fysiikka.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Teoreettisen fysiikan linja

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot, teoreettinen fysiikka 40 op
Suoritettava kolme kurssia (24 op) kolmelta eri tutkimusalalta I-V ja loput 16 op jäljelle jäävistä teoreettisen fysiikan syventävistä opinnoista. Mahdollisia opintojaksoja:
Muut opinnot 32 op
Suositeltavia opintoja matematiikka ja fysiikka. Mahdollista suorittaa myös opintojaksot:
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules