Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ekologian linja, FM

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ekologian linja, FM

Erikoistumisopinnot 72 op
Valinnaisia erikoistumisopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Ekologian erikoistumisopintoihin kuuluvia kursseja opetetaan pääsääntöisesti vuorovuosina. Säännöllisesti järjestettävien kurssien lisäksi erikoistumisopintoihin voi kuulua muita laitoksen ja muiden yliopistojen järjestämiä kursseja. Lisäksi opiskelija suorittaa erikoistumisalalta loppukuulusteluja 10 op ja tekee tutkielman.
EKOL3012 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Erikoistumiskurssit 22 op
Kursseja valitulta erikoistumisalalta HOPSin ja kurssitarjonnan mukaan. Tutkimusprojektia BIOL5060 Research project voi sisältyä erikoistumisopintoihin korkeintaan 12 op verran.
Biodiversiteettitutkimus (22 op)
Pakollisena joko EKOL3129 tai EKOL3130. Kurssista GEOL1113 enintään 4 op. Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Pekka Niemelä. Kurssiesimerkkejä:
Ekologisten vuorovaikutusten tutkimus (22 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Erkki Korpimäki. Kurssiesimerkkejä:
Ympäristöekologia (22 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Kai Norrdahl. Kurssiesimerkkejä:
Evoluutiobiologia (22 op)
Kurssien FYGE2211 Genetics of natural populations ja FYGE2221 Evoluutiogenetiikan harjoitukset tulee sisältyä opintoihin (LuK, FM tai sivuaine). FYGE5301 on evoluutiobiologiaan pakollinen erikoistumisopintojakso. Lisäksi on suoritettava vähintään 6 op ekologian ja 6 op genetiikan evoluutio-opintoja. Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Erikoistumisalan vastuuhenkilö akvaattisen ekologian yliopistonlehtori. Kurssiesimerkkejä:
Vapaasti valittavat maisterivaiheen opinnot ekologian linjalla 25 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua esimerkiksi sivuaineen tai sivuaineiden opinnoista ja niiden tulisi tukea opiskelijan erikoistumista. Työharjoittelu EKOL3007 kuuluu pakollisiin opintoihin 2 op osalta, mutta sen voi suorittaa myös laajempana, jolloin vapaasti valittaviin voi sisällyttää 1-4 op. Muiden erikoistumisalojen kurssien lisäksi tässä esimerkkejä vapaasti valittavien tarjonnasta:
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet