Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiologian ja genetiikan linja

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Fysiologian ja genetiikan linja

Fysiologian ja genetiikan linjan aineopinnot 40–50 op
Valinnaiset luennot ja kurssit 22–32 op
Voi sisältää myös HOPS:ssa sovittuja muiden koulutusohjelmien soveltuvia opintojaksoja. Huomio! Kaikkien selkärankaisia eläimiä kokeellisesti käsittelevien tai käyttävien on koe-eläintoiminnasta annetun lain mukaan suoritettava koe-eläinkurssi. Koe-eläinkurssi on pakollinen eläinfysiologiaan erikoistuville. Osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi.
Sivuaineet fysiologian ja genetiikan linjalla, vähintään 50 op
Ks. lisätiedot koulutusohjelmakuvauksesta
Biokemia (valinnainen sivuaine) 25 op
Jos opiskelija valitsee biokemian sivuaineen, alla olevat opintojaksot ovat suositeltavia. Biokemian sivuaineen voi kuitenkin valita vapaasti siten, että se täydentää pääaineen kurssivalintoja. Biokemian sivuaineeseen voi koota biokemian, molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan, elintarvikekemian ja molekulaarisen kasvibiologian opintoja (elleivät ne sisälly pääaineen opintoihin).
BKEM1240 Biomolekyylit I, 5 op
BKEM1241 Biomolekyylit II, 4 op
BKEM1231 Aineenvaihdunta, 4 op
Ekologia (valinnainen sivuaine) 25 op
Syventävissä opinnoissa evoluutiobiologiaan suuntautuville suositellaan ainakin seuraavia ekologian opintojaksoja (väh. 8 op). EKOL2412 sijasta voi suorittaa myös yhden lajintuntemuskurssin (EKOL2341-4) sekä yhden kenttäkurssin (EKOL2301-8).
Vapaasti valittavat opinnot
Muita korkeakouluopintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet