Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Matematiikan opettajan opinnot

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Mathematics and Statistics
avaa kaikki

Matematiikan opettajan opinnot

Pakolliset aineopinnot 29 op
Mikäli Todennäköisyyslaskennan peruskurssi sisältyy tilastotieteen opintokokonaisuuteen, se korvataan vapaavalintaisella matematiikan tai sovelletun matematiikan 4 opintopisteen aineopintokurssilla.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5059 Geometria, 5 op
MATE5298 Matematiikan aine, 2 op
MATE5172 Matematiikan historia, 2 op
Valinnaiset aineopinnot 16 op
Suoritettava 16 op seuraavista aineopintokursseista.
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Sivuaineopinnot 60–66 op
Sisällytettävä 60 op opinnot jossakin toisessa perusopetuksen tai lukion opetettavassa aineessa tai tietojenkäsittelytieteissä. Mahdolliset tietojenkäsittelytieteiden opintokokonaisuudet suoritetaan kuten sovelletun matematiikan pääaineessa.
Pakolliset sivuaineopinnot matematiikan opettajan opinnoissa 6–7 op
Jos laajempaa tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuutta ei suoriteta, matematiikan opettajan opinnoissa on pakollista suorittaa Opiskelun ja työelämän tietotekniikkaa ja JOKO Tieteellinen laskenta TAI Tietojenkäsittelytieteen perusteet I. Huom! Kurssista DTEK1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka riittää 2 op suoritus ilman linux-osuutta.
Department of Mathematics and Statistics
DP in Mathematics and Statistics
DP in Mathematics
Finnish Study Modules
DP in Statistics
Statistics