Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Sisältö

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan opiskelussa syvennetään opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä (tilinpäätösinformaation tarjonta) että vaativia tilinpäätösten analysointi- ja tilintarkastustehtäviä (tilinpäätösinformaation kysyntä). Koulutus tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja. KTM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija tiedostaa teorian merkityksen tilinpäätösinformaatiossa ja tilintarkastuksessa ja pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön. KTM–tutkinto antaa valmiudet vaativiin yrityksen talousjohdon tehtäviin, joissa tuotetaan ja hyödynnetään tilinpäätösinformaatiota. KTM–tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja kommunikoida tilinpäätösinformaatiota syvällisesti ja monipuolisesti eri päätöksentekotilanteissa ja tilintarkastuksessa.

Erikoistumissuunnassa tarjotaan KHT-, HTM- ja JHTT-tutkintojen edellyttämät opinnot.

KTM-tutkinto-ohjelmassa tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan opiskelijat suorittavat pakollisena opintojakson LRS1. Erikoistumissuunnan opiskelijat valitsevat LRS3:sta osion Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus. Menetelmäopinnoista valitaan YSM/LR (6 op) ja muita menetelmäopintoja vähintään 6 op. Muut opintojaksot erikoistumissuunnan opiskelijat voivat vapaasti valita laskentatoimen ja rahoituksen KTM-tason opetustarjonnasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
avaa kaikki

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Pakolliset opintojaksot 46 op
LRS3-opintojaksosta suoritetaan kurssi Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus
Valinnaiset opintojaksot 8 op
Valittava vähintään 8 op
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi allaolevista
Ensisijaiset 25 op
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Muut 25 op
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos