Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdon laskentatoimen erikoistumissuunta

Sisältö

Johdon laskentatoimen erikoistumissuunnan opiskelussa syvennetään opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä ajatellen vaativia yrityksen toiminnan strategiseen ja operatiivisen ohjaukseen liittyviä laskentatoimen kysymyksiä (mm. budjetointi, kustannuslaskenta ja -johtaminen, vastuualuelaskenta, suoritusmittaus sekä laskenta- ja palkitsemisjärjestelmät) sekä yritysorganisaation eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa (mm. investointilaskenta, strateginen suunnittelu, tuotannolliset vaihtoehtolaskelmat ja hinnoittelulaskelmat). Business controller -roolimalliin liittyvä koulutus syvenee. Koulutus tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja. Tämän erikoistumissuunnan KTM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija tiedostaa teorian merkityksen johdon laskentatoimen eri osa-alueilla ja pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön. KTM–tutkinto antaa valmiudet vaativiin yrityksen talousjohdon tehtäviin, joissa tuotetaan, jalostetaan ja hyödynnetään yritysten talouteen liittyvää monipuolista informaatiota ja osataan kommunikoida sitä tehokkaasti yrityksen johtamisessa ottaen huomioon myös lisääntyvän kansainvälistymisen haasteet.

Johdon laskentatoimen erikoistumissuunnan opiskelijat suorittavat pakollisena opintojakson LRS2 ja valinnaisesti vähintään joko LRS12:n tai LRS13:n. Erikoistumissuunnan opiskelijat valitsevat LRS3:sta osion Johdon laskentatoimi. Menetelmäopinnoista valitaan YSM/LR (6 op) ja muita menetelmäopintoja vähintään 6 op. Muut opintojaksot johdon laskentatoimen erikoistumissuunnan opiskelijat voivat valita vapaasti laskentatoimen ja rahoituksen KTM-tason opetustarjonnasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
avaa kaikki

Johdon laskentatoimen erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Pakolliset opintojaksot 52 op
LRS3-opintojaksosta suoritetaan kurssi Johdon laskentatoimi. Suoritetaan joko LRS12 tai LRS13.
Valinnaiset opintojaksot 2 op
Valittava vähintään 2 op
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi allaolevista
Ensisijaiset 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Muut 25 op
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos