Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talouspolitiikan erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Talouspolitiikan erikoistumissuunta antaa valmiudet vaativiin asiantuntijatehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Talouspolitiikan erikoistumissuunnan osaamistavoitteet:
- opiskelija hallitsee talouspolitiikan arvioinnin kannalta keskeiset taloustieteen teoriat,
- opiskelija osaa käyttää tilastollisia aineistoja ja empiirisiä menetelmiä arvioidessaan talouspolitiikkaa ja
- opiskelija tunnistaa talouspolitiikkaan vaikuttavat instituutiot ja niiden vaikutusmekanismit.

Lisätiedot

Erikoistumissuunnassa opiskelija suorittaa sivuaineena valtio-opin tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot sekä lisäksi pääaineesta tietyt valinnaiset kurssit.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki

Talouspolitiikan erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 77 op
Pakollinen sivuaine 25 op
Valittava näistä toinen sivuaine
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet