Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Liikepaikkasuunnittelun ja matkailun erikoistumissuunta

Sisältö

Pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee kuluttajien aluekäyttäytymistä ja kulutustiloja, paikkatietomenetelmiä ja matkailua käsittelevistä opintojaksoista ne, jotka parhaiten tukevat henkilökohtaisia uratavoitteita. Liikepaikkasuunnittelun ja matkailun erikoistumissuunnan valinneiden vahvuuksia ovat menetelmäosaamisen lisäksi strategisen liikepaikkasuunnittelun ja kuluttajakäyttäytymisen sekä siinä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen ja kyky soveltaa taitojaan esimerkiksi kaupan- ja palvelualojen yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä akateemisessa tutkimuksessa. Liikepaikkasuunnitteluun ja/tai matkailuun erikoistunut talousmaantieteilijä osaa hahmottaa kulutuksen alueellisena ja sosiaalisena ilmiönä, joka on riippuvainen aluerakenteesta mutta myös itse aktiivisesti muuttaa ja luo tätä rakennetta. Talousmaantieteilijän erityinen vahvuus on paikkatietomenetelmien ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa, erityisesti kuluttajakäyttäytymisen tarkastelussa ja liikepaikkasuunnittelun välineenä.

Lisätiedot

Suositeltavia sivuainevaihtoehtoja ovat markkinointi, taloussosiologia, toimitusketjujen johtaminen sekä kansainvälinen liiketoiminta. Opiskelija, joka haluaa syventää matkailuosaamistaan, voi sisällyttää tutkintoonsa myös opintoja Matkailualan verkostoyliopistossa (MAVY). Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muualla suoritettuja opintojaksoja sekä harjoittelua.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
avaa kaikki

Liikepaikkasuunnittelun ja matkailun erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Taloussosiologia sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opintojaksot 7 op
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
Perus- ja aineopinnot, vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava väh. 18 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet