Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysten välisen markkinoinnin erikoistumissuunta

Sisältö

Valtaosa kansantaloudessa tapahtuvasta kaupanteosta tapahtuu yritysten välisissä vaihdantasuhteissa ja verkostoissa. Merkittävä osa kansainvälisesti menestyneistä suomalaisyrityksistä toimii yritysmarkkinoilla. Verkottuneessa liiketoimintaympäristössä yksittäisen yrityksen kilpailukyky on vahvasti riippuvainen keskeisten liiketoimintasuhteiden ja näistä muodostuvien arvoverkkojen menestyksekkäästä johtamisesta. Tämä erikoistumissuunta perehdyttää opiskelijat yritysmarkkinoiden, liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen johtamiseen uusimman tutkimustiedon avulla sekä käytännön yritysesimerkkejä ja vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä. Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija 1) tuntee yritysten välisen markkinoinnin, liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen, sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden ja kaupan toimitusketjujen johtamisen tärkeimmät teoriat, 2) tuntee keskeiset B2B markkinoinnin johtamisen käytännön työkalut, sekä 3) osaa analysoida, yhdistellä ja hyödyntää näitä teorioita ja johtamistyökaluja innovatiivisesti liikkeenjohdollisten ongelmien ratkaisemisessa. Maisterintutkinnon suorittaminen tässä erikoistumissuunnassa antaa monipuoliset valmiudet toimia liikkeenjohdon johtamis- ja asiantuntijatehtävissä, erityisesti yritysten välistä kauppaa käyvien palvelu- ja teollisuusyritysten sekä kaupan alan yritysten palveluksessa. Opiskelija voi sijoittua esimerkiksi markkinointipäällikön/-johtajan myyntipäällikön/-johtajan, avainasiakaspäällikön/-johtajan, tai kehityspäällikön/-johtajan tehtäviin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Marketing and International Business
avaa kaikki

Yritysten välisen markkinoinnin erikoistumissuunta

Sivuainesuositukset 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese