Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Innovaatioiden ja palveluliiketoiminnan erikoistumissuunta

Sisältö

Nopeasti muuttuvat ja monimutkaistuvat markkinat vaativat yrityksiltä jatkuvaa uudistumista ja kykyä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita. Tämä vaatii asiakaslähtöistä, ennakoivaa ja yrittäjämäistä ajattelua, johon tämä erikoistumissuunta valmentaa. Useimmilla toimialoilla kilpailuedun luominen edellyttää palvelu- ja tietointensiivisten tarjoomien kehittämistä, erilaisten arvoverkostojen hyödyntämistä sekä asiakkaiden osallistamista. Siksi ne ovat tämän opintokokonaisuuden keskeisiä teemoja. Innovaatiot ja palveluliiketoiminta –erikoistumissuunnan suoritettuaan opiskelija 1) tuntee innovaatiojohtamisen, palvelulogiikan, arvonluonnin sekä tietointensiivisten palveluiden keskeiset teoriat ja tutkimusalueet, 2) hallitsee analyyttisen ja luovan liiketaloudellisen ajattelutavan, sekä 3) osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä haastavien liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille valmiuksia kehittää ja johtaa innovatiivista ja tietointensiivistä liiketoimintaa, esimerkiksi markkinointijohtajan, tuote- tai liiketoiminnan kehittäjän, konsultin tai yrittäjän tehtävässä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Marketing and International Business
avaa kaikki

Innovaatioiden ja palveluliiketoiminnan erikoistumissuunta

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese