Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan KTK-tutkinnon laskentatoimen ja rahoituksen ohjelmassa opiskelija

* hallitsee perustiedot yrityksen kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laatimisesta ja analysoinnista,
* tuntee yrityksen taloudellisen johtamisen peruskäsitteet ja työvälineet,
* tuntee rahoituksen perusteoriat ja käytänteet,
* omaa perusvalmiudet ryhtyä soveltamaan tietojaan ja taitojaan taloushallinnon ja rahoituksen kentän käytännön työtehtävissä ja
* kykenee käyttämään ryhmätyötaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on tukeva, kattava ja monipuolinen akateeminen pohja taloushallinnon ja rahoituksen tehtäviin. KTK-tutkinto-ohjelman erikoistumissuunta antaa pohjan erikoistumisen syventämiseen maisterivaiheessa.

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan opiskelussa syvennetään opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä (tilinpäätösinformaation tarjonta) että vaativia tilinpäätösten analysointi- ja tilintarkastustehtäviä (tilinpäätösinformaation kysyntä).

avaa kaikki

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet