Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Useimmilla toimialoilla kilpailuedun luominen edellyttää palvelu- ja tietointensiivisten tarjoomien kehittämistä, erilaisten arvoverkostojen hyödyntämistä sekä asiakkaiden osallistamista. Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunnan suoritettuaan opiskelija tuntee asiantuntijapalvelujen ja tietointensiivisten palveluiden, palvelulogiikan ja arvonluonnin keskeiset teoriat ja tutkimusalueet. Erikoistumissuunta kehittää opiskelijoiden analyyttistä ja luovaa liiketaloudellista ajattelua. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä haastavien liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille valmiuksia kehittää ja johtaa innovatiivista ja tietointensiivistä liiketoimintaa, esimerkiksi markkinointijohtajan, asiakkuusjohtajan, tuote- tai liiketoiminnan kehittäjän, konsultin tai yrittäjän tehtävässä.

avaa kaikki

Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunta

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet