Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologian pääaine/Kuluttajakäyttäytyminen

Sisältö

Taloussosiologiaa pääaineenaan opiskelleen vahvuutena on perehtyneisyys erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin sekä kyky tarkastella kuluttamista myös laajemmasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä. Hän osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimus¬ongelmia itsenäisesti. Taloussosiologin erityisvahvuutena on kyky soveltaa kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön työtehtävissä.

Edellytykset

Taloussosiologian pääaineopiskelijoilta edellytetään opintojakson TM41/MA16 Johdatus vähittäiskauppaan suorittamista (tai vastaavia tietoja) ennen opintojakson TMS42/TSS10 suorittamista.

Lisätiedot

HUOM! Opintojaksot S.5 ja S.6 ovat yhdistyneet lv. 2016-17 alkaen opintojaksoksi S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Taloussosiologian pääaine/Kuluttajakäyttäytyminen

Pakolliset syventävät opintojaksot 54 op
Pääaineen pakolliset vaihtoehtoiset menetelmäopinnot 6 op
Suoritettava YSM/TS tai S.4
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä.
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Talousmaantieteen sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
Suoritettava vähintään 25 op
Pakolliset opinnot
TMY on pakollinen opintojakso, mikäli TMY tai vastaavat opinnot eivät sisälly aiempiin opintoihin. HUOM: Opiskelija ei voi suorittaa sekä opintojaksoa TMY että TM1.
Valinnaiset opinnot
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.