Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sovelletun matematiikan pääaine

Kuuluu kokonaisuuksiin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
avaa kaikki

Sovelletun matematiikan pääaine

Pakolliset aineopinnot 35 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssin kuuluessa tilastotieteen opintokokonaisuuteen korvataan se vapaavalintaisilla matematiikan tai sovelletun matematiikan aineopintokursseilla.
MATE5352 Analyysi IIB, 4 op
MATE5298 Matematiikan aine, 2 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
Valinnaiset aineopinnot 12–34 op
Valinnaisia aineopintokursseja on suoritettava pääaineesta riippuen seuraavasti: Opettajan opinnot 12 op, matematiikan pääaine 34 op ja sovelletun matematiikan pääaine 20 op. Huomaa, että osa opintojaksoista on pääaineesta riippuen pakollisia.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5418 Analyyttinen geometria, 4 op
MATE5059 Geometria, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
MATE5172 Matematiikan historia, 2 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5355 Tieteellinen laskenta, 4 op
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
Sivuaineopinnot 50–60 op
Sovelletun matematiikan pääaineessa opintoihin on sisällytettävä 25 opintopisteen kokonaisuus tietojenkäsittelytieteistä. Nämä opinnot suoritetaan kuten matematiikan pääaineessa (ks. edellä Matematiikan pääaine/Sivuaineopinnot/Tietojenkäsittelytieteiden opinnot, 25-60 op )
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet