Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Sisältö

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan opiskelussa syvennetään opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä (tilinpäätösinformaation tarjonta) että vaativia tilinpäätösten analysointi- ja tilintarkastustehtäviä (tilinpäätösinformaation kysyntä). Koulutus tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja. KTM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija tiedostaa teorian merkityksen tilinpäätösinformaatiossa ja tilintarkastuksessa ja pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön. KTM–tutkinto antaa valmiudet vaativiin yrityksen talousjohdon tehtäviin, joissa tuotetaan ja hyödynnetään tilinpäätösinformaatiota. KTM–tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja kommunikoida tilinpäätösinformaatiota syvällisesti ja monipuolisesti eri päätöksentekotilanteissa ja tilintarkastuksessa.

Erikoistumissuunnassa tarjotaan KHT-, HTM- ja JHTT-tutkintojen edellyttämät opinnot.

KTM-tutkinto-ohjelmassa tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan opiskelijat suorittavat pakollisena opintojakson LRS1. Erikoistumissuunnan opiskelijat valitsevat LRS3:sta osion Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus. Menetelmäopinnoista valitaan YSM/LR (6 op) ja muita menetelmäopintoja vähintään 6 op. Muut opintojaksot erikoistumissuunnan opiskelijat voivat vapaasti valita laskentatoimen ja rahoituksen KTM-tason opetustarjonnasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
avaa kaikki

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneita.
Muut menetelmäopinnot 6 op
Valittava vähintään 6 op. TKMS7a-f moduulit ovat poistuneet opetustarjonnasta. Vastaavat opinnot voi suorittaa TKMS7 + TKM12/LOGS23 tai TKM13/TJ21 tai TKM14.
Valinnaiset opintojaksot 8 op
Valittava vähintään 8 op
Sivuainesuositukset 25 op
Ensisijaiset 25 op
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Aineopinnot 25 op
(vähintään 25 opintopistettä suoritettava sivuainemerkintään)
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Muut 25 op
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos